História spoločnosti

Spoločnosť NOVICOM s.r.o. bola založená v roku 2005, kedy začala úspešne pôsobiť na trhu stavebnej produkcie. V priebehu relatívne krátkeho obdobia pôsobenia na trhu, si naša spoločnosť svojim zodpovedným prístupom pri realizácii stavebných projektov, so zreteľom na kvalitu a serióznosť, dokázala obhájiť svoju pozíciu na trhu. Našim cieľom je uplatňovanie uvedeného zodpovedného prístupu k požiadavkám zákazníka a tým sa snažíme udržať si korektné a priateľské vzťahy do budúcnosti.

Spoločnosť sa zameriava na realizáciu pozemných občianskych stavieb a to bytového aj nebytového charakteru, inžinierskych stavieb so zameraním na potrubné, líniové a vodohospodárske stavby. Do hlavného okruhu pôsobnosti patrí výstavba líniových stavieb so zameraním na kanalizačné a vodovodné systémy.

Vzhľadom na rôznorodosť nami realizovaných stavebných aktivít, je naša spoločnosť otvorená prijať akúkoľvek výzvu pri realizácii stavebných projektov, kedy našim prvoradým cieľom je zdolať danú výzvu a zrealizovať každý stavebný projekt k maximálnej spokojnosti investora.